Phòng Khám Thú Y FAMILY VET
banner-pet

PHÒNG KHÁM THÚ Y FAMILY VET

Phòng khám 1

72 Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

 

Tel: (+84 - 8) 35 07 11 51

Phòng khám 2

04 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

Tel: (+84 - 8) 35 14 75 99

Cấp cứu

0948 51 9977

Fax

(+84 - 8) 35 14 75 97

Website

www.familyvet.com.vn , www.familyvet.vn

Email

familyvet.vn@gmail.com